Shurfine

Premium, Garbanzo Beans

NET WT 15.5 OZ (439g)

015400995344

Garbanzo Beans
Water
Salt
Disodium EDTA (To Promote Color Retention)